Studio Joy logo

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Studio Joy oraz odsprzedaży kosmetyków.

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 1. Godziny otwarcia Studio Joy od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00, sobota od 9.00 do 14.00.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
 3. Umówienie usługi w Studio Joy jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Studio oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientkę/Klienta muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych. Klientkę/Klienta zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

W przypadku wybranych zabiegów przed ich wykonaniem konieczne jest wypełnienie i podpisanie wywiadu o stanie zdrowia i przebytych zabiegach oraz zgody na zabieg, bez których zabieg nie może zostać wykonany.

 1. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Studio Joy. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Studio Joy może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.
 2. Do zabiegów wykorzystuje się jednorazowe materiały. Narzędzia wielokrotnego użytku, po zabiegu poddawane są dezynfekcji przy użyciu autoklawu. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Pracownicy utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Studio Joy jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 4. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się. Studio Joy nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 5. Za usługi świadczone w Studio Joy można płacić gotówką lub karta płatniczą.
 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Salonu jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Salon traktuje to jako usługę zrealizowaną. Bonów (karty podarunkowej) nie wymieniamy na gotówkę. Realizujemy je do 3 miesięcy od daty zakupu w Salonie.
 7. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Studio Joy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.
 9. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zadatku, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. (30%)
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 11. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub usługi fryzjerskiej
 12. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.
 13. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa.
 14. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do Właściciela Studio Joy – Edyty Cichosz zalecane osobiście . Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 15. Studio Joy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.